1. {{projekt.dir}}

Radovka   " A L F A "

realizácia pripravená na máj 2020 - www.novemokrance.sk

štúdia, ÚR, PSP, RP

jún 2019 - marec 2020

Hlavným zámerom RADOVKY  „  A L F A „  je ponúknuť bývanie v rodinnom dome s vlastným pozemkom a parkovacím miestom v cene porovnateľnej s cenou rovnako veľkého bytu v meste. Architektonický koncept je založený na praktickej KUBISTICKEJ SKLADAČKE dvoch základných typov domov (typ A, typ B) rozmiestnených v skladbe – A1 , B, B, B, B, B, A2. Architektonický výraz členitosti fasády je podporený aj jej farebnosťou či materiálmi, mali by byť použité biele a pastelové farby od jemnej po miernu intenzitu. Každá hmota má priradenú svoju farbu, opakovaním rozmiestnenia hmôt je dosiahnutý aj farebný rytmus a jeho harmónia. Oba domy majú spoločnú ambíciu - logické usporiadanie jednotlivých funkcií rodinného domu s minimalizáciou chodbových a neúčelných priestorov. Sú založené na rovnakom type pôdorysu s jasným členením priestorov na dennú a nočnú časť, odlišujú sa zväčšením svetlej šírky dennej časti a pridaním izby a kúpeľne do takto získaného priestoru. Veľmi dôležité je prepojenie interiéru s exteriérom, preto je terasa na prízemí umiestnená do kľudovej časti dvora a zelene a zároveň pre  zvýšenie jej súkromia aj do výklenku.